Definiera och paketera ert värdeerbjudande

  • 6 dec 2023

Paketering av ett modulariserat erbjudande gör det möjligt för kund att välja innehåll efter behov och prefenser. Det skapar en tydlig koppling mellan värde och pris samt en förenklad säljprocess. För att förstå kunders behov behöver dessa kartläggas vilket görs bäst genom en egenskapsundersökning i kombination med kundintervjuer.

Vad är ett värdeerbjudande?

Ett företags värdeerbjudande kan definieras som det värde eller den fördel som ett företags tjänster eller produkter skapar för sina kunder. Det handlar om att tydligt kommunicera vad som skiljer ert erbjudande från konkurrenternas och varför kunderna bör välja just ert. Ett starkt värdeerbjudande är viktigt för kunderna av flera skäl. Först och främst fungerar det som en lösning, som uppfyller deras behov eller önskemål på ett sätt som konkurrenterna inte kan matcha. Genom att erbjuda något unikt och värdefullt kan du skapa en stark relation med dina kunder och bygga upp en långsiktig lojalitet.

För att utveckla ett starkt värdeerbjudande är det viktigt att ha ett starkt kundfokus. Du behöver förstå dina kunders behov, önskemål, smak och preferenser för att kunna leverera ett erbjudande som verkligen tilltalar dem, det vill säga utifrån-och-in. 

En förståelse för värdeerbjudandet och dess betydelse utgör grunden för att utveckla en paketering som verkligen tilltalar dina kunder. Genom att du förstår dina kunder och vad hos dig de värdesätter ökar du din konkurrenskraft och bygger en stark position på marknaden som säkerställer framgång. för din verksamhet.

Modularisering av erbjudandet utgör det inledande steget i skapandet av ett värdeerbjudande 

Modularisering innebär att du bryter ner ditt totala värdeerbjudande i mindre beståndsdelar - tänk dig att varje tjänst eller mervärde är en legobit. En tydlig och väldefinierad modularisering gör det möjligt att med hjälp av legobitarna skapa en effektiv och lönsam paketering som grundar sig på kundernas behov och preferenser. 

Differentiering utgör en kärnkomponent inom värdeerbjudandet. Genom att differentiera och erbjuda valmöjligheter möter du fler kunders unika behov. Det kan vara genom att erbjuda något unikt i form av funktioner, kvalitet, service eller pris. Att tydligt kommunicera dessa differentierande delar till kunderna är avgörande för att sticka ut och attrahera dem till ditt företag eller produkt.

Det är viktigt att göra skillnad på kundens omsättning och individuella behov och preferenser. En mindre kund kan ha liknande behov som en större kund. Därför är det av yttersta vikt att samtliga kunder ges möjlighet att välja. När kunderna ställs inför olika alternativ får de möjlighet att välja innehåll som passar deras specifika behov och preferenser. Detta skapar inte bara en tydligare förankring mellan det levererade värdet och priset utan ger även kunderna en känsla av valfrihet och skräddarsydd upplevelse.

Differentiera värdeerbjudandet

Anpassa värdeerbjudandet efter kundernas behov och preferenser 

Det är vanligt att företag säljer ett all-inclusive-erbjudande, vilket innebär att tjänster och mervärden inkluderas i varje affär, oavsett om kunden efterfrågat det eller inte. Problemet med denna approach är att kunder erbjuds tjänster som de inte specifikt efterfrågat, vilket kan leda till att den totala köpupplevelsen uppfattas som dyr och kostsam. Genom att istället erbjuda tydliga alternativ baserat på kundernas faktiska behov skapas en koppling mellan värdet och priset av tjänsterna som ingår i respektive paket. Detta ger nöjdare kunder och högre lönsamhet. 

Fördelar med paketering av värdeerbjudandet

  • Högre lönsamhet: Genom att modularisera och paketera erbjudandet får företaget en fördjupad insikt i värdet som förknippas med olika tjänster och mervärden. Det möjliggör naturligt uppsälj och minskar intäktsläckage där mervärden ges bort i onödan. 
  • Nöjdare kunder: En kundtillvänd paketering skapar en klar och direkt koppling mellan det erbjudna värdet och priset. Det hjälper kunderna att förstå exakt vad de betalar för och skapar transparens i affärsrelationen vilket leder till att kundnöjdheten går upp. 
  • Förenklad säljprocess: En tydlig paketering baserad på kundernas behov och preferenser förenklar säljprocessen. Genom att erbjuda klart definierade alternativ kan säljare lättare anpassa sig till kundens önskemål och göra affärer mer effektivt. Det skapar också en mer tillfredsställande köpupplevelse för kunderna.

Hur identifieras kundernas behov och preferenser?

Det är möjligt att identifiera kunders behov och preferenser genom både kvantitativa eller kvalitativa metoder. 

En egenskapsundersökning är ett kvantitativt sätt att undersöka kundernas behov. I en egenskapsundersökning ställs kunderna inför val relativt varandra. Om du har definierat ett modulariserat värdeerbjudande kan en sådan undersökning avgöra vilka egenskaper eller värdeparametrar som kunderna anser vara de mest och minst viktiga. Det är även möjligt att avgöra vilka egenskaper som kunderna tycker olika om. Med dessa insikter kan du skapa en paketering i olika nivåer som är anpassad efter kundernas behov. Detta kommer att attrahera fler kunder och öka lönsamheten i ditt företag.

Djupintervjuer utgör också en effektiv metod för att undersöka vilka värdeparametrar som kunderna uppskattar mest. Genom resultatet av de kvalitativa kundintervjuerna ges en fördjupad förståelse för vilka delar av ett företags erbjudande som är betydelsefulla och varför.

Hur ska man gå tillväga när ett ny tjänst eller produkt ska introduceras på marknaden?

Att utforma och prissätta en ny produkt eller tjänst kan vara svårt. PriceGain använder sig av tre metoder. Dessa inkluderar interna workshops med business case, egenskapsundersökning eller en kombination av en egenskapsundersökning och affärsmodellering. Genom dessa metoder hjälper PriceGain till att fastställa priser baserade på kundvärde och betalningsvilja. Målet är att skapa kundorienterade erbjudanden som leder till ökad tillväxt och lönsamhet. Fördelarna inkluderar högre volym och lönsamhet, minskade försäljningskostnader, enklare köp- och försäljningsprocesser samt ökad motivation bland säljare. 

Bäst resultat uppnås genom att först genomföra en egenskapsundersökning för att förstå kundpreferenser och sedan använda affärsmodellering för att beräkna priser. Detta möjliggör välgrundade beslut baserade på förväntade effekter av prisjusteringar på volym och lönsamhet. Vill ni ha mer information om våra metoder för ny produktprissättning kan ni läsa här.

På PriceGain arbetar vi med att utforma ett faktabaserat, kraftfullt och konkurrenskraftigt värdeerbjudande som driver kundnöjdhet och lönsamhet. Läs mer här eller kontakta oss nedan.

PriceGain erbjuder expertis och  erfarenhet inom prissättning. Önskar du diskutera er prissättning med någon av PriceGains prisexperter? Kontakta oss genom att använda knappen nedan!

BOKA MÖTE MED PRICEGAIN