Högre lönsamhet i stora produktsortiment genom en bättre prissättning!

  • 14 jun 2024

Har ditt företag ett stort produktsortiment där kostnaderna avgör priset och ställer höga krav på underhåll och administration? 🤔

Om svaret är ja, är det dags att se över er prissättning. Hur ska prisstrategin utformas för stora produktsortiment? Hur prissätter man för ökad försäljning och lönsamhet? I denna del av Pricing for Profit series förklarar Göran Skugge, partner på PriceGain, hur man skapar en vinnande prissättning genom hela produktsortimentet och stärker affärsresultatet.

Prissättning av ett stort produktsortiment innebär flera risker, särskilt om prisuppdateringar baseras på schablonmässiga påslag. Det är inte ovanligt att företag ökar kundernas priser med motsvarande snittökning i inpriserna, det vill säga att om inpriserna i snitt ökar med sju procent används samma procentsats för hela sortimentet. Denna metod är snabb men riskerar att leda till att produkter med oförändrade kostnader ändå får prisökningar, medan produkter med kraftiga kostnadsökningar får för låga justeringar, vilket urholkar marginalerna.

Är priserna för höga finns risk att försäljningen går ned och är priserna för låga går du miste om möjliga intäkter. Vilken typ av produkt det är spelar roll och olika produkter i sortimentet kan behöva prissättas på olika sätt för bäst möjliga utfall.

Vad kan du göra för att öka intäkter och lönsamhet?

Kostnader bör inte vara den enda faktorn som avgör priset även om det alltid ska beaktas för att säkerställa en lägsta marginal. Ett mer lönsamt sätt är att basera prissättningen på kundvärden. Två produkter med samma kostnad behöver inte ha samma pris. Istället bör priset reflektera kundens upplevda värde av produkten. 

I ett stort produktsortiment behöver prisstrategin även ta hänsyn till faktorer som efterfrågan, konkurrens, försäljningskanaler, marknadens ekonomiska förutsättningar (såsom inflation, konjunkturläge) och lagernivåer, för att nämna några, och utforma priser och kampanjer på ett sådant sätt att intäkter och lönsamhet maximeras. 


Fördelarna med en systematiskt kundtillvänd prissättning är:

  1. Enklare administration av priser
  2. Ökad lönsamhet
  3. Priser som speglar vad kunderna verkligen värderar
  4. Förbättrad försäljning

Vi på PriceGain hjälper företag att förankra sina produkter i kundvärden och skapa en prissättning som är rättvis, intäktsbringande och lönsam.

Vill du ha hjälp med detta? Kontakta oss direkt och lyssna till Göran Skugge i den korta versionen ovan eller den längre versionen nedan.

Kontakta PriceGain

 
Prisstrategi