Uppnå dina affärsmål med en optimerad prisstrategi

  • 12 sep 2023

När det kommer till att maximera ditt företags framgång är en smart prisstrategi avgörande. Det är här PriceGain kommer in i bilden, experter på att hjälpa företag att förbättra sina affärsresultat genom att finjustera deras prisstrategier..

Att utforma en prisstrategi är en komplex process som involverar flera faktorer, inklusive din affärsmodell, värdekedja, konkurrenssituation och, framför allt, dina kunders behov och preferenser. PriceGain arbetar tillsammans med företag för att skapa en skräddarsydd och hållbar prisstrategi som är anpassad efter just dina unika omständigheter.

Varför är rätt prissättning så viktig?

Det är enkelt: en korrekt prissättning är en av de mest kraftfulla åtgärderna för att förbättra ditt företags resultat på både kort och lång sikt. Många företag tenderar dock att fokusera på att minska sina kostnader snarare än att utvärdera sina priser, särskilt när marknaden är i ständig förändring.

En statisk prissättning, som fungerar bra när förhållandena är stabila,  är inte längre lämpligt. I en volatil marknad med varierande energipriser, stigande räntor och komponentbrister, stöter företag ofta på svårigheter att uppnå lönsamhet.

Dynamisk prissättning för att möta marknadsfluktuationer

Ett klassiskt exempel på dynamisk prissättning är flygbolag, där biljettpriser ändras regelbundet beroende på efterfrågan. Detta står i skarp kontrast till många B2B-företag som vanligtvis endast reviderar sina priser en eller två gånger om året, trots att marknaden kan ha stora förändringar under året.

Det är viktigt att vara snabb i reaktionen på marknadsförändringar. Om ditt företag har en låg frekvens av prisjusteringar riskerar du att hamna i otakt med marknaden när du höjer dina priser medan konkurrenterna förblir oförändrade.

PriceGain - Ditt partnerskap för en optimerad prisstrategi

PriceGains experter är dedikerade till att hjälpa företag att utveckla den optimala prisstrategin för att uppnå mål relaterade till lönsamhet, marknadsandelar och intäkter. Målet är inte att godtyckligt sänka priserna, utan snarare att göra prissättningen dynamisk och anpassningsbar.

Modularisering av priser för att tydliggöra värde för kunderna

Prissättning handlar inte bara om produkter eller tjänster. När du inkluderar kundfördelar som frakt, installation, support och service i priset kan du skapa ett mer attraktivt erbjudande. Många företag missar detta och förlorar därmed på möjligheten till ökad lönsamhet.

Vi rekommenderar att företag tydliggör värdet av sina tilläggstjänster och tar betalt för dem separat. Detta kan göra att du kan konkurrera med högre lönsamhet och undvika att höja dina grundpriser i onödan.

Resultaten talar för sig själva

Slutligen, vi har hjälpt B2B-företag att i genomsnitt förbättra sina affärsresultat med  2–4 procentenheter. Efter över 500 prisprojekt är det tydligt hur en smart prisstrategi kan påverka ditt företags resultat positivt. Om du vill nå dina affärsmål och förbättra din lönsamhet är det hög tid att överväga en ny syn på din prisstrategi.

BOKA MÖTE MED PRICEGAIN