Prissättning för stabil tillväxttakt och stärkt lönsamhet: Ett kundcase från PriceGain

  • 18 aug 2023

Vi på PriceGain har en god historik med många framgångsrika projekt som har resulterat i betydande lönsamhetsförbättringar för våra kunder. Ett av dessa kundcase handlade i stället om att främja tillväxten utan att urholka lönsamheten. Läs detta blogginlägg om du är intresserad av att lära dig mer om hur resultatet uppnåddes.

Bakgrund: Snabb tillväxt och ökad konkurrens

Detta kundcase fokuserar på ett företag som erbjuder digitala medietjänster till konsumenter. I takt med en snabbt växande marknad, så hade företaget utvecklat en stark tillväxttakt. De befann sig i en fas där konkurrensen hårdnade och stora investeringar genomfördes för att öka antalet konsumenter.

Företaget hade från början ett differentierat erbjudande, men de olika abonnemangen och dess priser påverkade lönsamheten negativt.

En central utmaning var den begränsade kunskapen om konsumenternas preferenser och priskänslighet. Att förstå dessa aspekter var avgörande för att utforma kundtillvända erbjudanden och optimala priser.

Prisprojekt: Bibehållen tillväxttakt och stärkt lönsamhet genom optimerad prissättning

Prisprojektets huvudsakliga mål var att ta fram nya erbjudanden och optimala priser med stöd av PriceGains egenutvecklade affärsmodellering

Genom en kvantitativ kundundersökning undersöktes priskänsligheten hos kunder för olika erbjudanden med olika egenskaper. Resultatet låg sedan som grund för utveckling av en affärsmodell som användes för att simulera och genomföra optimerade prisförändringar. Det optimala priset definierades i detta projekt som det pris vid vilket lönsamheten var maximal under förutsättningen att tillväxttakten förblev stabil. 

Projektet resulterade i utvecklingen av nya och differentierade erbjudanden med optimala prispunkter, vilket möjliggjorde fortsatt stark tillväxt och en högre lönsamhet.

Du kan läsa mer om våra andra framgångsrika kundcase här för att få ytterligare insikt och inspiration för ditt företags tillväxtstrategi.

Blev du inspirerad av detta kundcase och önskar du ta reda på hur PriceGains prisexperter kan hjälpa ditt företag att optimera er prissättning? Tveka inte att kontakta oss genom att använda knappen nedan!

BOKA MÖTE MED PRICEGAIN