Vad är prissättning och hur sätter du rätt pris?

  • 1 sep 2023

Prissättning är mycket mer än en enkel siffra på en produkt eller tjänst. Det handlar om att bygga en stabil grund för långsiktig och lönsam tillväxt. Genom en genomtänkt och väldefinierad prissättningsstrategi kan ert företag nå era övergripande affärsmål.

Varför ska ni utveckla er prissättning?

Det finns en stark koppling mellan prissättning och ett företags rörelseresultat. Enligt nedan angiven lönsamhets- och kostnadsstruktur (hämtad från den genomsnittliga strukturen på Global 1200) resulterar en genomsnittlig prisökning på endast 1% i en betydande förbättring av rörelseresultatet på 11%. Det är tydligt att prissättningen har en större effekt på rörelseresultatet än andra faktorer. Detta understryker vikten av att göra prissättning till en strategisk prioritet för företag i alla branscher.

Pris påverkan på lönsamhet

Bild: Genomsnittlig lönsamhets- och kostnadsstruktur

Prissättning är mer än bara en prislapp

Prissättning handlar om mer än att fastställa prislappen på produkter och tjänster. Genom att ha en enhetlig syn på prissättning och beakta komponenter såsom prismetod, erbjudande, prismodell, prisprocess, uppföljning och prisorganisation kan ert företag skapa en stabil grund för att maximera intäkterna och stärka ert affärsresultat. I det här blogginlägget går vi in mer djupgående på komponenterna i en prisstrategi.

Sluta fokusera på kostnaden och utgå istället från det upplevda kundvärdet

En viktigt komponent inom prissättning är prismetoden, alltså hur priset bestäms och vilken strategi som används för att maximera intäkterna. Många företag förlitar sig fortfarande på metoden cost plus, där man lägger till en vinstmarginal till produktionskostnaderna. Men för kunden är det inte nödvändigtvis relevant vad en produkt kostar att tillverka eller tillhandahålla, det viktiga är vilket värde kunden upplever att produkten har och vad de är villiga att betala.

En potentiell risk med cost plus är att det satta priset är lägre än vad kunden är villig att betala eller att priset är för högt så att försäljning uteblir och därmed hindrar företaget att uppnå sin fulla potential.

För att maximera lönsamheten är det viktigt att övergå till en mer dynamisk och marknadsorienterad prissättningsstrategi. Genom att prissätta utifrån och in, med fokus på kundens perspektiv, kan ert företag stärka affärsresultat avsevärt. Istället för att enbart fokusera på kostnadsaspekterna tar ni hänsyn till faktorer som kundens upplevda värde.

Mäta kundens betalningsvilja 

Att sätta rätt pris och förstå kundens behov, preferenser och betalningsvilja är en utmaning. För många företag baseras prissättningen på gissningar och magkänsla. Men det finns metoder och undersökningar som kan underlätta processen och hjälpa er att fastställa kundens betalningsvilja på ett tillförlitligt sätt.

En sofistikerad metod för detta är PriceGains affärsmodellering. Genom att använda kvantitativ kundundersökning, kostnadsanalys och konkurrentpriser hjälper vår modell er att hitta det optimala priset som maximerar era affärsresultat. Det gör det möjligt att fatta välgrundade beslut baserade på data snarare än att förlita sig på magkänslan. Läs mer om hur ni kan kartlägga kundens upplevda värde här.

Taktisk prissättning för snabb tillväxt och lönsamhetsförbättring

En stor del av prissättningen är av strategisk och långsiktig karaktär men det finns möjlighet att agera taktiskt  eller på kort sikt och fokusera på att identifiera intäktsläckage för att snabbt förbättra affärsresultatet. Ett intäktsläckage kan definieras som delar av försäljningen eller erbjudandet där värde ges bort gratis. Anledningarna kan vara flera men några vanliga argument är att "vi har alltid gjort på det här sättet" eller "konkurrenterna gör detsamma". Genom att identifiera och åtgärda intäktsläckage kan företag snabbt se en positiv effekt på sina intäkter och lönsamhet. 

Vi på PriceGain genomför projekt där vi kombinerar utveckling av prisstrategi med taktiska möjligheter, och efter implementeringen ser våra kunder i genomsnitt en förbättring av sitt affärsresultat med 3-6 procentenheter. Genom att kombinera både strategisk och taktisk prissättning kan företag bygga en stark och hållbar grund för framgång på dagens konkurrensutsatta marknad. Läs mer om taktisk prissättning här.

Önskar ni diskutera er prissättning? Kontakta oss!

Behöver ni vägledning när det gäller er prissättning? Våra experter på PriceGain är här för att hjälpa er. Kontakta oss genom att använda knappen nedan och låt oss ta din prissättning till nästa nivå.

BOKA MÖTE MED PRICEGAIN