#7: Konkurrenskraftig prissättning av stora sortiment

  • 7 jun 2023

Hur förbättrar man sitt affärsresultat genom en dynamisk prissättning som möjliggör förändringar när marknaden ändras?  Hur prissätter man ett stort sortiment med många artiklar utifrån  kundvärde? Hur minskar man administration och ökar effektiviteten när det kommer till att sätta priser? 

I del 7 av Pricing for Profit series förklarar Göran Skugge, partner på PriceGain, hur man skapar man de bästa förutsättningarna för dynamisk prissättning av ett stort sortiment med många artiklar. Genom ett prisprojekt tillsammans med PriceGain har företag realiserat miljontals kronor i lönsamhetsförbättring, ofta i storleksordningen 2-4 p.e. på nettoresultatet. 

Upplever ni att prissättningen är alltför statisk och att det är svårt att genomföra prisjusteringar? Hur sätter man attraktiva listpriser på ett helt sortiment och vad gör man om sina kampanjer inte ger önskvärt resultat? Nyckeln till att lyckas är att skapa en solid och strukturerad prisplattform som säkerställer att priser hålls uppdaterade och verkar för att bolaget ska nå sina uppsatta affärsmål. 

Starta ditt arbete med att förbättra er prisstrategi redan idag genom att lyssna till Göran Skugge i den korta versionen ovan eller den längre versionen nedan. Ni kan också läsa mer här.

Boka ett möte med oss på PriceGain för att ta nästa steg och få rådgivning kring hur ni kan navigera genom de nya utmaningarna med fortsatt lönsamhet och tillväxt

Kontakta PriceGain