#8: Förbättra affärsresultatet med en incitamentsdriven rabattstruktur

  • 17 apr 2023

Hur tar man tillbaka makten över sin prissättning och skapar en prismodell som förbättrar såväl det egna affärsresultatet, som sina återförsäljares affärsresultat?

I denna del av Pricing for Profit series förklarar Jenny Leonardson, director och konsultchef på PriceGain, hur man skapar en vinnande prisstrategi i återförsäljarkanalen och förbättrar affärsresultatet med minst 2-4 procentenheter. 

Upplever ni att makten flyttats framåt i distributionskedjan och att prisnivåer är svåra att upprätthålla och ändra? Har volymer och marginaler i återförsäljarkanalen sjunkit? Är prissättningen alltför statisk och ni sitter fast i priser som avtalats när marknadsläget var ett annat? Då är det dags att ta tag i sin kanalstrategi och optimera sin prissättning över alla sina distributions- och försäljningskanaler för att skydda sitt affärsresultat. 

Så hur gör man? Vilka är nycklarna till att skapa förutsättningar för långsiktig konkurrenskraft, attraktiva priser, fördjupade kundrelationer och ett förbättrat affärsresultat? 

Lyssna till Jenny Leonardson i den korta versionen ovan eller den längre versionen nedan.

På en volatil marknad med sjunkande efterfrågan och pressade marginaler är det viktigare än någonsin att förbättra sin prissättning. Kontakta oss på PriceGain om du vill ha råd kring hur ditt företag kan gå vidare. 

Kontakta PriceGain