#2: Förbättra affärsresultatet med en framgångsrik prisstrategi

  • 5 jun 2023

Hur hanterar ni de utmaningar som råder på marknaden när kostnader skenar och kundernas efterfrågan minskar? Upplever ni svårigheter att nå uppsatta affärsmål? Nyckeln till att lyckas i det utmanande läge som råder är en väldefinierad och genomarbetad prisstrategi. 

I del 2 av Pricing for Profit series förklarar Per Högberg, grundare och partner på PriceGain, hur man skapar en vinnande prisstrategi och förbättrar affärsresultatet med minst 2-4 procentenheter. 

En prisstrategi är ett av de viktigaste fundamenten för att nå uppsatta affärsmål. Men vad består en prisstrategi av? Och hur gör man för att ta fram en väldefinierad och tydlig prisstrategi?  På vilket sätt skapar man förutsättningar för långsiktig konkurrenskraft, attraktiva priser, fördjupade kundrelationer och ett stärkt lönsamhet? 

Sätt igång redan idag genom att lyssna till Per Högberg i den korta versionen ovan eller den längre versionen nedan. Du kan också läsa mer här: https://pricegain.com/sv/vi-hjalper-er-med/prisstrategi/

Vill du ta diskussionen vidare med oss och få råd kring hur ni kan förbättra ert affärsresultat genom en vidareutvecklad prissättning?  Kontakta oss på PriceGain så bokar vi in ett kostnadsfritt möte! 

Kontakta PriceGain