#4: Att prissätta stora produktsortiment inom B2B

  • 29 mar 2023

Hur prissätter man stora produktsortiment inom B2B? Hur skapar och upprätthåller man attraktiva och uppdaterade priser  när man har ett stort antal kunder och prislistor att hantera? Att sätta pris kan vara utmanande, men gör man det på rätt sätt finns ofta stora pengar att tjäna.

I denna del av Pricing for Profit series förklarar Jenny Leonardson, director och konsultchef på PriceGain, hur man skapar en vinnande prisstrategi inom B2B och förbättrar affärsresultatet med minst 2-4 procentenheter. 

Inom B2B är det vanligt att mervärden bakas in i produktpriserna, men med en marknad som blir alltmer transparent och digital, är risken för försämrad konkurrenskraft stor. Om man i tillägg har stora produktsortiment samt många kunder och prislistor finns risk för ytterligare intäktsläckage då processerna för att uppdatera priser är alltför omfattande och tunga. Ofta appliceras en alltför statisk prissättning där priserna justeras en eller ett par gånger om året, men när marknadsläget har förändrats och inpriser ändras med hög frekvens, finns ett stort behov av att se över sin prisstrategi för att skydda sitt affärsresultat. 

Så hur gör man? Vilka är nycklarna till att skapa förutsättningar för långsiktig konkurrenskraft, attraktiva priser, fördjupade kundrelationer och ett förbättrat affärsresultat? 

Lyssna till Jenny Leonardson i den korta versionen ovan eller den längre versionen nedan.

När marknaden förändras kraftigt, efterfrågan sjunker och marginaler pressas är det viktigare än någonsin att förbättra sin prissättning. Kontakta oss på PriceGain om du vill ha råd kring hur ditt företag kan gå vidare. 

Kontakta PriceGain