#3: Paketering och bundling av kunderbjudandet (value proposition)

  • 15 maj 2023

Hur tar man fram ett attraktivt kunderbjudande med utgångspunkt i kundens behov, preferenser och betalningsvilja? Grunden i all prissättning är att prissätta efter värde, men hur tar man reda på vad kunden värderar och hur prissätter man det kundvärdet? 

I del 3 av Pricing for Profit series förklarar Matilda Hölcke, director och marknadschef på PriceGain, hur man stärker sitt affärsresultat genom skapa ett attraktivt kunderbjudande som utgår från kundernas behov, preferenser och betalningsvilja. 

Det är vanligt att inkludera olika typer av mervärden i priserna för att vinna en affär men vad ska man göra om man samtidigt upplever svårigheter att hantera den ökande konkurrensen och prispressen på marknaden?

I tider när marknaden gungar och efterfrågan sjunker är det viktigare än någonsin att se över och anpassa sitt kunderbjudande för att möta den nya verkligheten. Men hur då? Ska man erbjuda olika paket med olika innehåll och pris och hur utformar man dessa utifrån vad kunden efterfrågar? Eller behöver man se över vad man erbjuder till sina kunder och ändra sitt utbud? 

Starta arbetet redan idag genom att lyssna till Matilda Hölcke i den korta versionen ovan eller den längre versionen nedan. 

Känner du igen dig i de utmaningar som nämns ovan och vill ta diskussionen vidare med oss? Kontakta oss på PriceGain så bokar vi in ett kostnadsfritt möte! 

Kontakta PriceGain