#6: Affärsmodellering: Prisoptimering och nå önskat affärsresultat

  • 23 maj 2023

Vad är rätt pris? och hur tar man prissättningsbeslut på tillförlitlig information om kundens verkliga betalningsvilja? Genom att använda PriceGains affärsmodellering har företag realiserat miljontals kronor i lönsamhetsförbättring , ofta i storleksordningen 10 p.e. på nettoresultatet.

I del 6 av Pricing for Profit series förklarar Pär Hagerström, partner på PriceGain, hur ni med PriceGains affärsmodellering får hjälp att besvara affärskritiska frågor och hitta det optimala priset som ger önskat affärsresultat.

Med en inflation som fortsätter att påverka marknaden, stigande räntor och minskad köpkraft, är det högst angeläget för företag att anpassa sig och möta den nya verkligheten. För att fortsätta vara konkurrenskraftiga är det viktigt med en uppdaterad prisstrategi och prissättning som bygger på kundens upplevda värde. Men vad är rätt pris? Behöver vi höja priserna för att nå önskat affärsresultat, eller kräver dagens marknad en prissänkning för att med en volymökning öka det totala täckningsbidraget? 

Börja med att lyssna till Pär Hagerström i den korta versionen ovan eller den längre versionen nedan och boka sedan ett möte med oss på PriceGain för att ta nästa steg och få råd kring hur ni kan navigera genom de nya utmaningarna med fortsatt lönsamhet och tillväxt

Kontakta PriceGain