#5: Pricing Due Diligence

  • 10 jan 2023

Varför investera i ett företag utan att ha förståelse för den finansiella potentialen från att utveckla dess prissättningsstrategin? Vad är den finansiella potentialen i tilltänkta förvärv eller aktuella innehav? Säkerställ att era investeringar har verklig potential när det gäller operativ utveckling och mognad som gör att du kan dra nytta av den möjligheten. Det är här Pricing Due Dilligence (PDD) kommer in!

Hos PriceGain ser vi ofta att private equity-bolag investerar i företag utan att analysera den finansiella potentialen i en utvecklad prissättning. Prissättning är ett viktigt område att undersöka för investerare eftersom det har en stor påverkan på de mest relevanta nyckeltalen för dem, såsom internt avkastningskrav, kassaflöde och tillväxt.

PDD upptäcker ett företags vinstpotential genom att kartlägga skillnaden mellan den nuvarande prissättningsstrategin och de framtida möjligheterna. Genom att använda PriceGains PDD kan ni identifiera potentialen i företagsprospekt och nuvarande innehav. Eftersom ett företags värde vanligtvis beräknas genom att multiplicera dess EBITDA med en multiplikator för den förväntade framtida avkastningen, kommer en förbättrad prissättningsstrategi att öka värdet betydligt.

Eftersom de senaste värderingarna är volatila, osäkra och minskande, är det av yttersta vikt att säkerställa att dina investeringar har verklig potential när det gäller operativ utveckling. Genom vår PDD hjälper vi dig att förstå den finansiella potentialen hos era investeringar så att ni kan uppnå lönsamhet och hållbar tillväxt. Kontakta oss!

BOKA MÖTE MED PRICEGAIN