PriceGains grundare Per Högberg talar vid DI Industri 4.0 den 6 Oktober 2022

  • 13 Sep 2022

Den 6 oktober 2022 deltager PriceGain som partner för DI Industri 4.0 på Grand Hôtel i Stockholm, där branschledare samlas för att diskutera framtiden för digitalisering i det industriella landskapet samt nycklarna till konkurrenskraft på marknaden. Per Högberg, grundare och Senior Partner på PriceGain är en av huvudtalarna vid konferensen.

Per kommer att dela med sig av sina erfarenheter från över 500 prisprojekt och 20 år av prisstrategiskt arbete i sin presentation ’Prissättning i tider av hög inflation – hur säkerställa lönsamhet?’.

”Aldrig tidigare har industriföretags prisstrategier varit viktigare. Omvärldsfaktorer såsom inflation och resursknapphet, samt kundernas behov och preferenser förändras ständigt men inte i samma proportioner och takt som nu. Gamla föråldrade metoder fungerar allt sämre och när marknaden snabbt förändras, är det mer aktuellt än någonsin att vidareutveckla sin prissättning för att möjliggöra god tillväxt och ökad lönsamhet” säger Per Högberg.