Utbildning i "Prenumeration som affärsmodell" via DI Akademi

  • 22 feb 2023

Pär Hagerström, Partner på PriceGain, är kursledare för DI Akademis heldagsutbildning "Prenumeration som affärsmodell - så lyckas du". Nästa utbildningstillfälle är den 1 juni 2023 och du anmäler dig här

Digitaliseringen har medfört att prenumerationsbaserade affärsmodeller finns i så gott som alla branscher. Att ha en kontinuerlig ström av återkommande intäkter är en nyckel för att skapa långsiktig lönsamhet och öka bolagets värde. Men vad krävs för att lyckas?

Under DI Akademis utbildning får du lära dig hur du skapar en framgångsrik affärsmodell som bygger på prenumerationer. Målen med utbildningen är att du som deltagare ska:
  • Öka kunskapen om prenumerationsbaserade affärsmodeller
  • Inspireras till att förbättra affärsresultatet i ditt bolag med hjälp av en vinnande prenumerationsbaserad affärsmodell
  • Få praktiska verktyg för att ta arbetet vidare i ditt bolag

Kursen "Prenumeration som affärsmodell - så lyckas du" är en heldagsutbildning och riktar sig till dig som ansvarar för och påverkar företagets affärsresultat och strategiska utveckling av nya affärsmodeller. 

Pär Hagerström, partner på PriceGain, är kursledare. Pär har över tio års erfarenhet som konsult och har lett framgångsrika prisprojekt i många olika branscher. Pär har en gedigen erfarenhet av prissättning av prenumerationer och har hjälpt flera företag inom området, vare sig det handlar om att vidareutveckla existerande abonnemang eller att helt byta affärsmodell och konvertera befintliga kunder till nya prenumerationserbjudanden. 

Läs mer om utbildningen på DI Akademis hemsida. Du anmäler dig på samma ställe.