Lönsamhetspodden #15: Hög inflation och lågkonjunktur: Hur skydda sitt affärsresultat?

  • 12 jan 2023

I det här avsnittet av Lönsamhetspodden diskuterar vi det minst sagt utmanande marknadsläget med hög inflation och försämrat konjunkturläge. Hur kan företag skydda sitt affärsresultat?

Expansiv ekonomisk politik, omfattande störningar i försörjningskedjor och geopolitisk osäkerhet har lett till skenande prisuppgångar. För att stävja den skenande inflationen höjer centralbanker styrräntan i snabb takt. Konjunkturläget och stabiliteten på marknaden försämras successivt. Hur ska företag hantera dessa utmaningar och vilka är nycklarna för att skydda sitt affärsresultat? Varför är det viktigt med en flexibel prisstrategi och dynamisk prissättning?

Svaren på frågorna får du i avsnitt 15 av Lönsamhetspodden. Per Högberg, Grundare och Partner på PriceGain samt Matilda Hölcke, Director och Marknadschef på PriceGain ger sina bästa råd kring hur företag kan hantera den minst sagt utmanande situationen som råder på marknaden. 

Lyssna till avsnittet Spotify, iTunes, Google Podcasts och Podbean. Du kan även lyssna som Samsunganvändare.

Vill du boka ett kostnadsfritt möte med oss för att diskutera ditt företags utmaningar och hur ni kan maximera er lönsamhet givet det aktuella marknadsläget? Klicka på knappen nedan och fyll i formuläret. 

BOKA MÖTE MED PRICEGAIN