Hur kan energibolag dra nytta av förändringar på marknaden?

  • 21 feb 2024

Energibranschen genomgår en betydande omvandling med skiftande kundbehov och teknologisk utveckling. Det är därför avgörande att energibolag anpassar sina erbjudanden och prissättning för att möta dessa förändringar. Fortsätt läsa för att upptäcka hur!

Energibranschen präglas av ständigt föränderliga priser och teknologisk utveckling, inklusive smarta hem, förnybar energi och förbättrade lagringslösningar, vilket driver förändringar i kundbeteendet och behoven. Genom att förstå och reflektera dessa behov i sina erbjudanden, finns det stora möjligheter till både ökad kundnöjdhet och lönsamhet. På PriceGain har vi över 20 års erfarenhet av att hjälpa kunder i denna omvandling. Är ni intresserade av att veta mer? Fortsätt läsa!

Modularisering för en effektiv erbjudandepaketering

För att navigera genom denna dynamiska förändring och möta olika kunders behov och preferenser kan energibolag dra nytta av modularisering. Det innebär att du bryter ner det totala värdeerbjudandet i mindre beståndsdelar, där varje tjänst eller mervärde blir en legobit.

En väldefinierad modularisering möjliggör skapandet av en effektiv och lönsam paketering baserad på kundernas behov och preferenser. 

Egenskapsundersökning för ökade kundinsikter

Kundernas behov och preferenser kan bäst kartläggas genom en egenskapsundersökning, en kvantitativ metod där kunder konfronteras med val relativt varandra. Genom undersökningen kan du avgöra vilka egenskaper eller värdeparametrar som kunderna anser vara de mest och minst viktiga. Det är även möjligt att avgöra vilka egenskaper som kunderna tycker olika om. 

En egenskapsundersökning hjälper dig att skapa erbjudandepaket i olika nivåer som passar olika behov och ökar chansen att locka fler kunder, vilket i sin tur kan öka lönsamheten för ditt företag.

Vill ni fördjupa er förståelse om egenskapsundersökning? Läs mer på vår hemsida här eller i detta blogginlägg här.

Affärsmodellering för välgrundade prissättningsbeslut

En avancerad undersökningsmetod är Affärsmodellering. Genom att använda kundernas mätbara och kvantifierade betalningsvilja som input, kan denna metod avgöra den mest effektiva kombinationen av prisnivåer baserat på din kostnadsstruktur och dina affärsmål.

Affärsmodellering möjliggör välgrundade prissättningsbeslut som är datadrivna, vilket säkerställer det bästa möjliga resultatet - oavsett om ditt affärsmål är att maximera vinsten, öka marknadsandelen eller något däremellan.

Vill ni fördjupa er förståelse om affärsmodellering? Läs mer på vår hemsida här.

Önskar ni diskutera er prissättning? Kontakta oss!

Kontakta oss genom att använda knappen nedan och låt oss ta din prissättning till nästa nivå.

BOKA MÖTE MED PRICEGAIN