Vad är dynamisk prissättning och hur används det?

  • 6 okt 2023

Prissättning utgör en av de mest kritiska faktorerna för att säkerställa ett företags framgång och överlevnad i dagens konkurrensutsatta marknad. I detta blogginlägg kommer vi att utforska vad dynamisk prissättning är och varför det är avgörande för företag att fokusera på detta område. 

Vad är dynamisk prissättning? 

Dynamisk prissättning, eller flexibel prissättning, är en prisstrategi där företag justerar priset på sina produkter eller tjänster baserat på olika faktorer och omständigheter i realtid. Istället för att ha ett fast pris för en produkt under en viss tid, kan dynamisk prissättning innebära att priset ändras regelbundet för att bättre återspegla marknadens efterfrågan och andra relevanta variabler. 

Flygindustrin var tidiga med att börja använda dynamisk prissättning för att maximera intäkterna från flygbiljetter. Genom avancerade prissättningsmodeller kunde priserna justeras beroende på faktorer som efterfrågan, bokningsläge och konkurrenternas priser. Det innebar att priset kunde skilja sig mellan två tidpunkter beroende på dessa faktorer. Den här metoden resulterade i att flygbolagen kunde fånga de mer priskänsliga kunderna som bokade sin flygbiljett tidigt och de mindre priskänsliga kunder, exempelvis affärsresenären, som bokade biljetten samma vecka som avgången. 

Hur används dynamisk prissättning?

Dynamisk prissättning utnyttjar vanligtvis teknik och dataanalys för att övervaka marknaden och ta beslut om prissättning. Det finns mer eller mindre sofistikerade metoder och företag kan till exempel använda sig av algoritmer och maskininlärning för att analysera historiska försäljningsdata, konkurrenternas priser, fluktuationer i efterfrågan och andra faktorer för att identifiera möjligheter till prisanpassning.

Inom detaljhandeln är det vanligt att företagen använder sig av "spindlar" eller webbskrapningsverktyg för att säkerställa att prissättningen för populära produkter ligger i linje med konkurrenternas. 

Dynamisk prissättning i praktiken

Dynamisk prissättning ställer krav på att det finns verktyg eller mjukvara för att snabbt kunna utföra prisjusteringar. PriceGain har tagit fram Pricise, ett prissystem som är särskilt användbart för företag med ett stort antal artiklar. Med detta systemet är det enkelt att uppdatera priser på enskilda produkter, produktergrupper eller hela sortiment. Om du är intresserad av att läsa mer om Pricise kan du läsa mer här: https://pricegain.com/pricise/.

Kan B2B företag använda dynamisk prissättning?

För ett traditionellt B2B-företag är det kanske inte lika nödvändigt som för exempelvis flygbolag att använda sig av lika sofistikerade dynamiska prissättningsmetoder. Däremot är det av betydande vikt att snabbt kunna anpassa priserna mot kunderna under olika omständigheter. Det blev särskilt tydligt under Coronapandemin då många leverantörer höjde priserna i rask takt, vilket utmanade företagen att snabbt kunna uppdatera sina priser för att undvika snabba ekonomiska förluster. Dessvärre är det inte ovanligt att företag sitter fast i långa avtalsperioder med sina kunderna, vilket innebar att det kunde gå långa perioder utan möjlighet att justera priset mot kunderna efter kraftiga ökande inpriser.

Fördelarna med en mer dynamisk prissättning är många. Det underlättar prissättningsarbetet, särskilt när företaget har ett omfattande sortiment med ett stort antal artiklar som behöver administreras. Med dynamisk prissättning minskas risken för att produkter glöms bort vid prisjusteringar och säljs till en otillräcklig vinstmarginal. Att ha en god flexibilitet i prissättningen är en av flera viktiga delar som utgör en prisstrategi. I den här bloggposten går vi igenom samtliga delar som utgör en prisstrategi.

Sammanfattning

Dynamisk prissättning är en kritisk komponent för att maximera intäkterna och förbättra lönsamheten för företag i dagens snabbt föränderliga marknad. Genom att använda teknik, dataanalys och flexibla prissättningsstrategier kan företag anpassa sig till marknadsförändringar och bättre möta kundernas behov och förväntningar.

Önskar du diskutera er prissättning med någon av oss från PriceGain? Kontakta oss genom att använda knappen nedan!

BOKA MÖTE MED PRICEGAIN