Ett framgångsrikt kundcase inom gym- och träningsbranschen

  • 2 nov 2023

Företaget inom gym- och träningsbranschen mötte utmaningar med sjunkande lönsamhet och påtagligt kundtapp. Genom ett nära samarbete med oss på PriceGain lyckades de inte bara vända lönsamhetstrenden också markant öka kundnöjdheten.

Bakgrund: Utmaningar med kundbortfall och ett all-inclusive erbjudande

Företaget befann sig i en utmanande situation där försäljningen inte nådde de uppsatta målen, och allt fler lågprisaktörer hade börjat etablera sig för att locka till sig kunderna. De erbjöd huvudsakligen ett all-inclusive erbjudande som inkluderade alla tillgängliga tjänster och mervärden. Detta begränsade kundernas möjlighet att anpassa sina medlemskap efter individuella behov och preferenser.

Genom att inte erbjuda ett differentierat erbjudande så lyckades inte företaget att tillgodose medlemmarnas faktiska preferenser och betalningsvilja, vilket resulterade i en minskning av försäljningsresultat och en högre kundomsättning än normalt.

Dessutom hade företaget även en utmaning med med sjunkande lönsamhet. Under loppet av två år hade lönsamheten gradvis minskat från en nivå på 10% till en  nivå av endast 1%. 

Prisprojekt: En utvecklad prisstrategi med kundvärde i fokus

För att bryta den negativa trenden, öka försäljningen och stärka kundnöjdheten krävdes en genomgripande omarbetning av företagets prisstrategi.

PriceGains prisprojekt involverade utvecklingen av en ny prisstrategi, där prisdifferentiering och optimering av affärsresultatet spelade en central roll. Målet var att säkerställa att företaget tog betalt för levererade kundvärden samtidigt som kundernas varierande behov och betalningsvilja tillgodosågs. Med användning av vår egenutvecklade affärsmodellering fastställdes optimala priser för de nya och differentierade erbjudandena som skapades i projektet. Du kan läsa mer om vår affärsmodellering här.

Genom att skapa differentierade och kundtillvända medlemsskapspaket med olika tillval lyckades företaget öka försäljningen, förbättra lönsamheten och kundnöjdheten. Det differentierade erbjudandet möjliggjordes genom att beakta faktorer som tillgänglighet, antal träningscenter och bindningstid. Som en del av projektet utvecklades även ett erbjudande för företagskunder. Den nya prisstrategin säkerställde också att företaget tog betalt för levererade tilläggstjänster. 

Resultatet: Ökad lönsamhet och kundnöjdhet

Projektet ledde till ökade intäkter och stärkt lönsamhet under flera år framåt. Kundnöjdheten stärktes grundat på att kunderna kunde välja det medlemsskapsalternativ och de tilläggstjänster som bäst passade deras behov. Dessutom fick företaget en starkare position på marknaden gentemot lågpriskonkurrenter.

Du kan läsa mer om våra andra framgångsrika kundcase här för att få ytterligare insikt och inspiration för ditt företags tillväxtstrategi.

Blev du inspirerad av detta kundcase och önskar du ta reda på hur PriceGains prisexperter kan hjälpa ditt företag att optimera er prissättning? Tveka inte att kontakta oss genom att använda knappen nedan!

BOKA MÖTE MED PRICEGAIN